THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
& CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO DỰ ÁN

- Paradise Cove Hotel

Tên dự án: PARADISE COVE HOTEL

Decosy đảm trách phần: Tu sửa chung–Sản xuất đồ nội thất và phụ kiện

Địa điểm: Anse la Raie, Cộng hoà Mauritius - www.paradisecovehotel.com

Kiến trúc sư nội thất: ARTEMA ASIA - Paule de Romeuf - www.artemadesign.com