THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
& CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO DỰ ÁN

- Victoria Hotels & Resorts

Tên dự án: VICTORIA Hotels & Resorts


Decosy đảm trách phần: Tu sửa cụm phòng khách sạn gần bãi biển – Sản xuất đồ nội thất và phụ kiện.

Địa điểm: Hội An, Vietnam - 
www.victoriahotels.asia