THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
& CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO DỰ ÁN

- Center Parcs

Tên dự án: CENTER PARCS

Decosy đảm trách phần: nội thất nhà hàng "Le Marche Du Monde"

Địa điểm: Domaine Les Trois Forêts, France
www.centerparcs.fr

Với sự cộng tác của RED-Edition - www.rededition.com

General overview
View of the bar
Alcoves
Dresser elevation