THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
& CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO DỰ ÁN

- Brandy & Melville

Tên dự án: BRANDY & MELVILLE

Decosy đảm trách phần: trang trí mặt tiền, lắp đặt cửa hàng.

Địa điểm: Berlin, Germany

www.brandymelville.eu

Store front
Fitting out
Fitting out